Cosplay soutěž

Název Cosplay je odvozen od slov costume play a chápe se jako snaha o co nejdokonalejší ztvárnění fiktivní nebo reálné postavy. Pokud se chcete zúčastnit oficiální cosplay soutěže na festivalu FANTASTICKÁ OSTRAVA, přečtěte si následující pravidla.

Svou účastí v Cosplay soutěži souhlasí každý soutěžící s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.6.2022 (včetně).

OBECNÁ PRAVIDLA

1. Minimální věk soutěžícího musí být 15 let

2. Soutěžící se převlečou za postavu, kterou si sami vybrali

3. Cosplayování vlastních postav, náhodné a originální kostýmy jako například dívka s oušky, vlastní školní uniforma), případně oblečení konkrétního módního stylu (lolita, visual kei apod.) se nepovažují za cosplay, a proto nejsou v soutěži povoleny

4. Postava musí být vhodná i pro mladšího diváka, tedy žádná nahota

5. Soutěžící musí mít vlastnoručně vyrobený kostým. Soutěžící může použít koupené části (např. boty/paruky), ale ty nesmějí tvořit více než 50 % kostýmu. Při výrobě kostýmu vám může pomoci třetí osoba, ale předpokládá se, že většinu práce uděláte vy. Pokud si nejste jistí, zda váš cosplay splňuje pravidla, kontaktujte organizátory akce

6. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec i skupina s maximálně 3 členy. Členové skupiny budou však hodnoceni jako jednotlivci

7. Každý soutěžící může soutěžit jen v jednom kostýmu a tento kostým nesmí být již předtím oceněný v jiné cosplay soutěži. Může se podílet na tvorbě více kostýmů, ale v soutěži může mít na sobě jen jeden. Změna kostýmu je povolena, pokud jde o rozdílné oblečení téže postavy a oba kostýmy tvoří celek. (Změnu lze provést na jevišti, pokud je součástí vystoupení. Např. https://www.youtube.com/watch?v=SXnaSYDEMM0 ) 

8. V publiku jsou i děti, takže se podle toho na pódiu, prosím chovejte. Za nadávky, sexuální narážky a oplzlá gesta, nebo úmyslné ukazování spodního prádla na pódiu, vás organizátor může vyloučit či jinak penalizovat

9. Součástí kostýmu nemohou být funkční zbraně nebo zbraně, které by mohly být považovány za funkční (airsoftové zbraně, ostrá čepel mečů atd.). V případě otázek ohledně zbraní kontaktujte organizátora na níže uvedený email

10. Vzhledem k limitované době soutěže na pódiu, si organizátor vyhrazuje právo provést předkolo soutěže v rámci soboty, pokud se přihlásí více než 35 účastníků. V případě, že se tak stane, budete o tom předem informováni formou emailu

11. Do soutěže se můžete přihlásit s cosplayem, se kterým jste již soutěžili v jiné soutěži. Tento kostým však nesměl být oceněn jako jeden z vítězných.

12. Uzávěrka soutěže je 31.5.2022 (včetně)

Cosplay soutěž bude probíhat ve 2 částech. Hodnocení kostýmu porotou (dopoledne) a předvedení kostýmu před diváky (odpoledne).

PRŮBĚH SOUTEŽE

1. První část soutěže se bude konat v sobotu v ranních hodinách (přesný čas a místo se soutěžící dozví včas prostřednictvím emailu/ sociální sítě). Soutěžící budou postupně předstupovat před odbornou porotu, která tak bude mít možnost prohlédnout si kostým zblízka, hodnotit technické provedení a zeptat se na detaily výroby. Trvání této části cosplay soutěže bude záviset na počtu přihlášených účastníků soutěže. Všichni účastníci soutěže jsou povinni spolupracovat s organizátory, dodržovat časový harmonogram, vyvarovat se nevhodné komunikace a konfliktům

2. Všichni přihlášení cosplayeři se musí dostavit na určené místo a čas, který bude ještě upřesněn na posouzení porotou. Zároveň všem budou podány všechny potřebné informace ohledně soutěže. Kdo se nedostaví je diskvalifikován

3. Pokud by se některý ze soutěžících nemohl zúčastnit vyhodnocení a umístil by se, bude kontaktován emailem a ceny mu budou zaslány

4. Během cosplay soutěže nebudou žádné rozhovory se soutěžícími. Moderátor pouze uvede soutěžícího. Moderátor vždy před vstupem na podium uvede jméno cosplayera a jeho postavy. Následně soutěžící vystoupí na pódium a předvede svoji postavu. Na konec budou všichni soutěžící zavoláni na pódium pro účel rekapitulace a společné fotografie

5. Soutěžícím se doporučuje dodat hudbu dle vlastního výběru v trvání 2 minuty (+1 minuta za každého dalšího člena skupiny). Mluvené slovo (přímo do mikrofonu) se nepovoluje. Avšak mluvené slovo může být obsaženo přímo v nahrávce, kterou soutěžící pošle organizátorovi

6. Soutěžící přichází na pódium se začátkem své hudby (nebo pokud ho moderátor uvede). S pořadovým číslem budou soutěžící předem seznámeni

7. Soutěžící musí zaslat organizátorům obrázek/obrázky postavy v dostatečné kvalitě. Ty se budou promítat na pozadí, až bude soutěžící na pódiu. Videa nejsou povolena

8. Po ohodnocení porotou budou výsledky soutěže vyhlašené podle programu

REGISTRACE

Registrovat se můžete zasláním emailu na soutez.fantastickaostrava@gmail.com do 15.6.2022Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaty.

Přihláška v emailu musí obsahovat:

1. Vaše jméno/ přezdívku, v případě skupiny jméno skupiny

2. Výslovnost jména/ přezdívky

3. Jméno postavy/ postav

4. Výslovnost jména postavy/ postav

5. Název anime/hry/filmu/seriálu atd. odkud postava/ postavy pocházejí

6. Druh média odkud postava pochází (hra, anime, komiks, fanart ilustrátora...)

7. Emailovou adresu, na kterou můžeme poslat email se všemi informacemi. Je-li možné i kontakt na facebook, v případě skupiny stačí kontakt na jednu zodpovědnou osobu, která předá informace ostatním členům skupiny.

8. Do přílohy připojte:

a. Jeden obrázek postavy/postav v dostatečné kvalitě (na obrázku musí být vidět, co má postava na sobě oblečené). V případě skupiny pošlete jen jeden obrázek, na kterém budou ale všecky postavy, pokud ej to možné (v případě, že si tím nebudete vědět rady, napište to do emailu a pošlete obrázky postav v příloze jednotlivě).

b. Hudbu (nejlepší mp3, youtube link se nepovažuje za dodaní hudby). Ujistěte se, že Vámi dodaná hudba je v dostatečné kvalitě (hlasitost/šum atd.) Hudba bude puštěná v čase 0:00, tedy na začátku skladby.

Organizátor si vyhrazuje právo změny dle situace. O změnách budou soutěžící informovaní e-mailem/facebookem či osobně na místě, pokud to bude možné.

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy k soutěži, neváhejte nás kontaktovat na: fantastickaostrava@trojhali.cz nebo fantastickaostrava@gmail.com 

Spojit se s námi můžete i skrz soukromé zprávy na Facebooku Fantastické Ostravy.

CENY PRO VÝHERCE

Ceny do Cosplay soutěže věnují: