Přihlášení do Cosplay Alley 2024

Pozvánka pro všechny nadšence do cosplaye! Staňte se součástí naší Cosplay Alley na Fantastické Ostravě a prezentujte své umění v srdci komunity, která vaši vášeň sdílí. Spojte se s dalšími tvůrci a fanoušky na jedné z největších událostí roku. Přihlaste se nyní a nechte své kostýmy mluvit za vás!

Pravidla

Tato místa jsou určena cosplayerům. Cosplayerům je povoleno prezentovat jejich výrobky, což nezahrnuje pouze tisky jejich cosplayů. Prosím, dodržujte dohodnuté časy.

Invitation for all cosplay enthusiasts! Join our Cosplay Alley at Fantastic Ostrava and showcase your art at the heart of a community that shares your passion. Connect with other creators and fans at one of the biggest events of the year. Apply now and let your costumes speak for you!

Rules

These spots are designated for cosplayers. Cosplayers are allowed to present their products, which includes more than just prints of their cosplays. Please, adhere to the agreed times.