Festival Fantastická Ostrava vyhlašuje první ročník kreslířské soutěže! 

Zúčastnit se mohou zájemci v pěti kategoriích s vlastnoručně vytvořeným originálním dílem na téma: "MŮJ HRDINA"

Jak se přihlásit?

Soutěžní příspěvky můžete zasílat na email: fantastickaostrava@gmail.com nebo na facebookový profil stránky Fantastická Ostrava.

Příspěvky budou umístěny do samostatné galerie se jménem autora. V soutěži rozhoduje odborná porota a široká veřejnost. Odborná porota vybere v každé kategorii nejlepší dílo, které bude odměněno věcnými cenami. Cena veřejnosti bude probíhat na FB a v každé kategorii bude vybráno dílo s největším počtem "like" a také bude odměněno věcnými cenami. Nejlepší práce budou vystaveny na festivalu v termínu 29.6.2019 - 30.6.2019.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v neděli 30.6.2019, kdy budou také předány ceny. Pro jistotu připomínáme, že vstup na festival je zdarma pro všechny. Výhru si nelze nárokovat právní cestou a její převzetí bude možné jen na festivalu Fantastická Ostrava. Vítězové budou dopředu kontaktováni.

Soutěžní příspěvky by měly obsahovat:

Vaše jméno, věk - pro zařazení do kategorie, kontakt (v případě mladších dětí může být uveden kontakt na jednoho z rodičů nebo zákonných zástupců) a soutěžní kresbu. U díla bude zveřejněno pouze jméno. Mladší děti mohou dílo do soutěže přihlásit za pomoci rodičů. Každý soutěžící může zaslat pouze jedno dílo.

Kategorie:

  • Předškolní děti
  • První stupeň základní školy
  • Druhý stupeň základní školy nebo gymnázia
  • Střední školy nebo víceletá gymnázia
  • Dospělí

Poskytnutím díla souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže a souhlasíte se soutěžními pravidly. Osobní údaje nebudou využity k jinému účelu než pro potřeby soutěže a po skončení budou automaticky smazány. Dílo by mělo být přístupné všem věkovým kategoriím, nemělo by zobrazovat násilí nebo erotiku.

Uzávěrka soutěže je 9.6.2019.