Cosplay soutěž

Název Cosplay je odvozen od slov costume play a chápe se jako snaha o co nejdokonalejší ztvárnění fiktivní nebo reálné postavy. Pokud se chcete zúčastnit oficiální cosplay soutěže na festivalu FANTASTICKÁ OSTRAVA, přečtěte si následující pravidla
a řiďte se jimi.

REGISTRACE UZAVŘENA / REGISTRATION CLOSED


Obecná pravidla

1. Minimální věk soutěžícího musí být 15 let. (Soutěžící mladší 18 let musí mít souhlas zodpovědné osoby)

2. Soutěžící se převlečou za postavu, kterou si sami vyberou.

3. Cosplayování náhodných postav jako například dívka s oušky, vlastní školní uniforma), případně oblečení konkrétního módního stylu (lolita, visual kei apod.) se nepovažují za cosplay, a proto nejsou v soutěži povoleny.

4. Postava musí být vhodná i pro mladšího diváka, tedy žádná nahota.

5. Soutěžící musí mít vlastnoručně vyrobený kostým. Soutěžící může použít koupené části (např. boty/paruky), ale ty nesmějí tvořit více než 50 % kostýmu. Při výrobě kostýmu vám může pomoci třetí osoba, ale předpokládá se, že většinu práce uděláte vy. Pokud si nejste jistí, zda váš cosplay splňuje pravidla, kontaktujte organizátora: karolina@fantastickaostrava.cz. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže cosplay, o kterém je vážné podezření, že byl kupován/objednán.

6. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec i skupina s maximálně 3 členy. Členové skupiny budou však hodnoceni jako jednotlivci.

7. Každý soutěžící může soutěžit jen v jednom kostýmu. Může se podílet na tvorbě více kostýmů, ale v soutěži může mít na sobě jen jeden. Změna kostýmu je povolena, pokud jde o rozdílné oblečení téže postavy a oba kostýmy tvoří celek. (Změnu lze provést na jevišti, pokud je součástí vystoupení. Např. jako tady. )

8. V publiku jsou i děti, takže se podle toho na pódiu, prosím chovejte. Za nadávky, sexuální narážky a oplzlá gesta, vás organizátor může vyloučit.

9. Součástí kostýmu nemohou být funkční zbraně nebo zbraně, které by mohly být považovány za funkční (airsoftové zbraně, ostrá čepel mečů atd.). V případě otázek ohledně zbraní kontaktujte organizátora na níže uvedený email.

11. Vzhledem k limitované době soutěže na pódiu, si organizátor vyhrazuje právo provést, předkolo soutěže v rámci soboty, pokud se přihlásí více než 35 účastníků. V případě, že se tak stane, budete o tom předem informováni formou emailu.

12. Do soutěže se můžete přihlásit s cosplayem, se kterým jste již soutěžili v jiné soutěži. Avšak ne s cosplayem, který se již zúčastnil na soutěži na minulých ročníků festivalu Fantasticka Ostrava.

13. Do soutěže je také možné přihlásit se s originálním charakterem (OC), tento kostým se však nebude moci zúčastnit soutěže ve Francii v rámci postupu do E2C.

Cosplay soutěž bude probíhat ve 2 částech. Hodnocení kostýmu porotou (odpoledne) a předvedení kostýmu před diváky (večer).

Průběh soutěže

1. První část soutěže se bude konat v sobotu v odpoledních hodinách (přesný čas a místo se soutěžící dozví včas prostřednictvím emailu/ sociální sítě). Soutěžící budou postupně předstupovat před odbornou porotu, která tak bude mít možnost prohlédnout si kostým zblízka, hodnotit technické provedení a zeptat se na detaily výroby. Trvání této části cosplay soutěže bude záviset na počtu přihlášených účastníků soutěže. Všichni účastníci soutěže jsou povinni spolupracovat s organizátory, dodržovat časový harmonogram, vyvarovat se nevhodné komunikace a konfliktům.

2. Všichni přihlášení cosplayeři se musí dostavit na určené místo a čas, který bude ještě upřesněn na posouzení porotou. Soutěžící předvedou svůj kostýme porotě po dobu max 3 minut pro jednotlivce, skupinky max 8 minut. Zároveň všem budou podány všechny potřebné informace ohledně soutěže. Kdo se nedostaví je diskvalifikován.

3. Pokud by se některý ze soutěžících nemohl zúčastnit vyhodnocení a umístil by se, bude kontaktován emailem a ceny mu budou zaslány.

4. Během cosplay soutěže nebudou žádné rozhovory se soutěžícími. Moderátor pouze uvede soutěžícího. Moderátor vždy před vstupem na podium uvede jméno cosplayera a jeho postavy. Následně soutěžící vystoupí na pódium a předvede svoji postavu. Na konec budou všichni soutěžící zavoláni na pódium pro účel rekapitulace a společné fotografie.

5. Soutěžícím se doporučuje dodat hudbu dle vlastního výběru v trvání 2 minuty (+1 minuta za každého dalšího člena skupiny). Mluvené slovo (přímo do mikrofonu) se nepovoluje. Avšak mluvené slovo může být obsaženo přímo v nahrávce, kterou soutěžící pošle organizátorovi.

6. Soutěžící přichází na pódium se začátkem své hudby (nebo pokud ho moderátor uvede). S pořadovým číslem budou soutěžící předem seznámeni.

7. Soutěžící musí zaslat organizátorům obrázek/obrázky postavy v dostatečné kvalitě. Ty se budou promítat na pozadí, až bude soutěžící na pódiu. Videa ke scénce jsou povolena. Soutěžící jsou také povinni zaslat 5 fotek z výroby kostýmu.

8. Po ohodnocení porotou budou výsledky soutěže vyhlášené podle programu.

Hodnocení

Tříčlenná odborná porota uděluje tyto ceny:

Best in show

Nejlepší šitý cosplay

Nejlepší armor/craft

Nejlepší originál cosplay

Nejlepší scénka/roleplay

Nejlepší makeup a speciální efekty

Členové poroty si každý vyberou svého favorita

Cena v hlasovaní diváků.

Tříčlenná odborná porota vybere jednoho vítěze, který bude reprezentovat ČR na Europa Cosplay Cup ve Francii (soutěž má vlastní pravidla, které bude třeba dodržet)

Pravidla přihlášení na postup Europa Cosplay Cup E2C
(Toulouse - Francie 25-26.11.2023)


Tento rok náš festival získal možnost poslat výherce naší cosplay soutěže, aby reprezentoval Českou republiku na mezinárodní sólové cosplay soutěži ve Francii, v Toulouse 25.11-26.11.2023. Podrobná pravidla a podmínky budu dodány našemu vítězi v originálním znění (anglicky) a bude třeba je dodržet.

Nejdůležitější informace:

 1. Do začátku finále E2C musí výherce dovršit 18 let.

 2. Musí mít doklad o státním občanství nebo trvalém pobytu v ČR.

 3. Kostýmy, které už soutěžily v jiné mezinárodní soutěži, nejsou povolené (EC, ECG, C4, CICAF, WCS...).

 4. Soutěžící se představí v kostýmu, jež reprezentuje charakter, který má oficiální předlohu z:

  1. Asijského anime a mangy

  2. Evropské pohádky a komixu

  3. Americké pohádky a komixu

  4. Ze hry

  5. Filmu nebo seriálu

  6. Sentai nebo Metal Hero

Speciální pravidlo platí pro kostýmy z Trinity blood, Scissor's Crown nebo Sakizo. Podklady pro kostýmy musí být předem předloženy na schválení organizátory France Cosplay.

 1. Každý účastník finále E2C, který se kvalifikoval do 1.6.2023 musí mít na finále nový cosplay. Po tomto termínu musí účastník změnit alespoň své jevištní vystoupení.

 2. Reprezentant bude mít proplacené náklady na dopravu a ubytovaní během finále. U sebe může ubytovat jednu osobu, která dostane také zadarmo vstupné.

 3. Platí zákaz všech funkčních zbraní a jakékoliv pyrotechniky (sečné, střelné a další zbraně a také výrobky, které by znečistily pódium - kouř, třpytky, petardy...). Kouřové stroje nejsou povoleny z bezpečnostních důvodu. Malý systém integrovaný do kostýmu může být přijat za podmínek a povolení předem (bude testován na místě).

 4. Při použití vyšívacích strojů a 3D tiskáren je toto použití omezeno na 50% celkového materiálu.

 5. Organizátor má právo změnit pravidla, které jsou k dispozici na webové stránce E2C

 6. Pokud si nejste jistí, zda váš cosplay splňuje pravidla, kontaktujte organizátora: karolina@fantastickaostrava.cz

Pamatujte, že v Evropě je konkurence opravdu velká, proto do toho zkuste dát všechno, abychom na Vás mohli být hrdí.

REGISTRACE

Registrovat se můžete tlačítkem níže. Přihlášky zaslané po uzávěrce nebudou přijaty.

Přihláška musí obsahovat:

1. Vaše jméno a příjmení

2. Přezdívku, v případě skupiny jméno skupiny

3. Jméno postavy/ postav

4. Název anime/hry/filmu atd. odkud postava/ postavy pocházejí

5. Druh média odkud postava pochází (hra, anime, komiks...)

6. Emailovou adresu, na kterou můžeme poslat email se všemi informacemi. Je-li možné i kontakt na facebook, v případě skupiny stačí kontakt na jednu zodpovědnou osobu, která předá informace ostatním členům skupiny.

7. Do přílohy připojte:

a. Jeden obrázek postavy/postav v dostatečné kvalitě (na obrázku musí být vidět, co má postava na sobě oblečené). V případě skupiny pošlete jen jeden obrázek, na kterém budou ale všecky postavy, pokud ej to možné (v případě, že si tím nebudete vědět rady, napište to do emailu a pošlete obrázky postav v příloze jednotlivě).

b. Hudbu (nejlepší mp3, waw, wma, youtube link se nepovažuje za dodaní hudby). Ujistěte se, že Vámi dodaná hudba je v dostatečné kvalitě (hlasitost/šum atd.) Hudba bude puštěna v čase 0:00, tedy na začátku skladby. Je možné pustit video ke scénce a to ve formátu MP4, MKV nebo AVI.

c. 5 fotek z výroby kostýmu.

8. Organizátor si vyhrazuje právo změny dle situace. O změnách budou soutěžící informováni e-mailem/facebookem či osobně na místě, pokud to bude možné.

9. Přihlašovat se do mezinárodní soutěže můžete pouze v případě splnění pravidel, tedy že máte min. věk 18 let, jste občan ČR a splňujete další výše uvedené informace důležité pro účast.

10. Přihlášením potvrzujete, že jste si přečetli pravidla a porozuměli jim.

UZÁVĚRKA: 11. 6. 2023